Konkret

O nas


Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem profesjonalistów zajmujących się różnymi obszarami zdrowia psychicznego i emocjonalnego. W pracy kierujemy się szacunkiem i życzliwością, jesteśmy otwarci na pracę z każdą chętną osobą, niezależnie od jej sytuacji życiowej, poglądów czy rodzaju przeżywanych trudności.

Jak pracujemy?

Wychodząc z klasycznej psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) czerpiemy z różnych podejść, dopasowując model pracy do konkretnej osoby i zgłaszanych przez nią problemów. Korzystamy z Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), Terapii Schematów, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT) i wielu innych.

Dlaczego psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT)?

Bo chcemy pracować KONKRETnie!

Jesteśmy przekonani, że w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia ważne jest:

  • korzystanie z metod mających oparcie w najnowszych badaniach naukowych
  • skupienie na obecnie zgłaszanych trudnościach z równoczesnym uwzględnieniem ich tła
  • wyposażenie pacjentów/klientów w umiejętności samopomocowe tak, aby po zakończeniu terapii w sytuacjach kryzysowych potrafili sami sobie udzielić wsparcia
  • poszanowanie dla sposobu funkcjonowania każdej osoby, jej indywidualizmu i wrażliwości
  • założenie, że pacjent jest ekspertem od samego siebie, a my - ekspertami od rozumienia mechanizmów funkcjonowania emocjonalnego i psychicznego, stąd też tylko współpraca psychoterapeuty/tki z osobą wspieraną może przynieść efekty
  • zrozumienie, że nasze emocje i sposoby myślenia często są wyuczonymi sposobami reagowania, które - choć kiedyś dobrze pełniły swoją funkcję - czasami stają się źródłem trudności
  • uznanie, że rozumienie swoich własnych mechanizmów psychicznych i uczenie się nowych sposobów działania przynosi trwały efekt.
Zespół

Znając się na gruncie prywatnym postanowiliśmy stworzyć miejsce, które będzie świadczyło skuteczną, przepełnioną empatią i profesjonalizmem pomoc. Zależy nam, aby zgłaszające się do nas osoby znalazły KONKRETną, dostosowaną do ich potrzeb pomoc.

Zadbaliśmy o to, aby nasz zespół był gotowy do współpracy dla dobra pacjentów - zapraszamy do niego tylko osoby, co do których kompetencji i postawy mamy pełne zaufanie. Każda z osób w zespole dokłada wszelkich starań, aby ciągle się rozwijać i pracować zgodnie z najbardziej aktualną dostępną wiedzą. Wszyscy pracujemy pod superwizją.

By zapoznać się z osobami, które pracują w naszym Zespole, zapraszamy tutaj.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.