GLIWICE/KATOWICE

Nasz zespół


dr n. społ. Anna Pyszkowska

794-159-924

Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży dorosłych oraz diagnostykę psychologiczną pod kątem zaburzeń neurorozwojowych.


O mnie

Psycholożka, doktorka nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, psychoterapeutka po ukończonym czteroletnim szkoleniu w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (nr certyfikatu 1619), adiunktka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Współpracuje z młodzieżą i dorosłymi w kryzysie psychicznym, a także z osobami w spektrum autyzmu i/lub z ADHD w oparciu o terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) i techniki poznawczo-behawioralne. Ukończyła szkolenia z obszarów Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego, ACT i podstaw terapii schematów. W pracy naukowej zajmuje się tematyką zinternalizowanej stygmatyzacji oraz doświadczeniami osób neuroróżnorodnych i z mniejszości, co przekłada na swoją pracę terapeutyczną. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach działalności w naszym centrum poza psychoterapią, prowadzi diagnostykę pacjentów pod kątem spektrum autyzmu i ADHD oraz organizuje szkolenia specjalistyczne w tym zakresie. Czas wolny dzieli między czytaniem książek, graniem w gry wideo i spędzaniem czasu z psem Lilą.

Obszary pracy

  • diagnostyka psychologiczna pod kątem spektrum autyzmu i ADHD (szczególnie osób dorosłych
  • wsparcie psychologiczne i psychoterapia dorosłych osób w spektrum autyzmu i/lub ADHD
  • psychoterapia zaburzeń depresyjnych i lękowych młodzieży i dorosłych
  • psychoterapia zaburzeń osobowości, trudności w relacjach społecznych
  • wsparcie w kryzysach psychicznych
  • szkolenia specjalistyczne w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych