GLIWICE

Nasz zespół


dr n. społ. Izabela Pawłowska

Superwizorka Zespołu

Prowadzi nadzór merytoryczny nad wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego.


O mnie

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, superwizor-dydaktyk PTTPiB. Pracuje w Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu jako adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia. jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych Praktyczna diagnoza psychologiczna.

Od kilkunastu lat pracuje jako psychoterapeutka, obecnie przyjmuje dorosłych pacjentów z różnymi diagnozami, a specjalizuje się w zaburzeniach osobowości.

Dr Pawłowska dzieli się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą w ramach regularnych, comiesięcznych superwizji.