KATOWICE

Nasz zespół


mgr Katarzyna Woszczyna

510-693-409

Prowadzi diagnostykę psychologiczną i psychoterapię osób dorosłych.


O mnie

Magister psychologii i psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (certyfikat PTTPB nr 1325). Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Zdobywała doświadczenie zawodowe w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Altermed, doświadczenie w pracy z osobami starszymi w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Katowicach, pracowała w Oddziale Psychiatrycznym dla Chorych Somatycznie. Obecnie pracuje w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym. Współpracuje z Kliniką Terapii Poznawczo - Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Uczestniczka szkoleń z zakresu Terapii Poznawczo-behawioralnej, Terapii Schematów, Terapii Akceptacji i Zaangażowania, RTZ.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i diagnostyką poprzez kwestionariusze psychologiczne.

Prywatnie właścicielka dwóch psów, podróżniczka i miłośniczka reportaży.

Obszary pracy

  • diagnostyka psychologiczna pod kątem zaburzeń osobowości
  • psychoterapia zaburzeń depresyjnych i lękowych osób dorosłych
  • psychoterapia zaburzeń osobowości
  • trudności w relacjach społecznych
  • wsparcie w kryzysach psychicznych